......ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบรหารส่วนตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...... การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือ..: อ่าน 17 คน การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานข..: อ่าน 46 คน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ: อ่าน 28 คน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล สายดอนขี้อ้าย: อ่าน 42 คน เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนา..: อ่าน 34 คน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์: อ่าน 30 คน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากประกาศจากศูนย์อุตุนิย..: อ่าน 57 คน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ
 
ยังไม่มีข่าว
 
กำลังแสดงหน้า :