ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 กำหนดการสอบคัดเลือหัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
653
09 ธ.ค. 2553
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร(หัวหน้าส่วนการคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
690
08 ธ.ค. 2553
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนการคลัง6) ดาวน์โหลดเอกสาร
757
10 พ.ย. 2553
64 แจ้งข่าวสารการบริหางานบุคคล อบต. สามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
812
23 มิ.ย. 2553
65 แจ้งข่าวสารการบริหารหารบุคคล อบต. สามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
695
23 มิ.ย. 2553
66 แจ้งข่าวสารการบริหารงานบุคคล อบต. สามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
933
23 มิ.ย. 2553
67 แจ้งข่าวสารการบริหารงานบุคคล อบต.สามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
567
18 มิ.ย. 2553
68 แจ้งข่าวสารการบริหารงานบุคคล อบต. สามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
699
18 มิ.ย. 2553
69 โครงการตาดีเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
773
03 ก.ค. 2551
70 ประกาศรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
2356
01 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9