ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผลการสอบราคาจ้างศพด.บ้านดอนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
285
29 ม.ค. 2557
52 ประกาศการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
744
14 ธ.ค. 2556
53 ประกาศการรับยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
248
14 ธ.ค. 2556
54 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท. 5) พ.ศ.2557-2560
384
20 พ.ย. 2556
55 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
539
12 ธ.ค. 2555
56 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสกงรายการและการชำระภาษี
522
25 ก.ค. 2555
57 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวามคม ๒๕๕๔
672
04 ธ.ค. 2554
58 ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
496
26 มิ.ย. 2554
59 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้างของอบต.สามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
1226
13 มิ.ย. 2554
60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
683
13 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9