ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
125
27 พ.ย. 2558
32 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ต.ค. 2558
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
158
13 ส.ค. 2558
34 ประกาศผลการประกวดราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลสามกระทาย จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
18 มิ.ย. 2558
35 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลสามกระทาย จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
18 มิ.ย. 2558
36 ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านดอนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
17 มิ.ย. 2558
37 ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านป่าถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
135
17 มิ.ย. 2558
38 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
11 มิ.ย. 2558
39 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลสามกระทาย จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
11 มิ.ย. 2558
40 ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
219
17 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9