ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้านลุงโอ่ง-บ้านนายดำ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
17 ก.พ. 2559
22 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวิ ่งน้อย ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
17 ก.พ. 2559
23 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยตะแบก ม .8 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
17 ก.พ. 2559
24 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยหอมกลิ่น ม .10 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 ก.พ. 2559
25 เรื่องกำหนดการชำระภาษี ที่จัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ. 2559
109
08 ก.พ. 2559
26 เรื่องเจ้าหน้าที่ของ อบต.สามกระทาย ออกสำรวจโรงเรือน และป้าย
100
08 ก.พ. 2559
27 ขั้นตอนที่กำหนดบริการประชาชน (ภาษี) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 ม.ค. 2559
28 ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
96
13 ม.ค. 2559
29 ราคากลาง ป.ป.ช. ห้องน้ำ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
84
13 ม.ค. 2559
30 ยกเลิกประกาศประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
23 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9