ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
14 ก.ค. 2560
12 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 มิ.ย. 2560
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
85
22 พ.ค. 2560
14 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต อบต.สามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
96
09 พ.ค. 2560
15 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
62
05 ม.ค. 2560
16 การรับสมัครเด็กเข้าเรียนประจาปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 มี.ค. 2559
17 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อปลาลุงช่วย-บ่อเจ๊เขียว ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
17 ก.พ. 2559
18 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยทรัพย์สว่าง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
17 ก.พ. 2559
19 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยดงกระถิก ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
17 ก.พ. 2559
20 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคันคลอง 34 ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
17 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9